Κατεδαφίσεις

  • Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 6944 442 781 είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνία →

Ασφάλεια

  • Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 6944 442 781 είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνία →

Τεχνογνωσία

  • Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 6944 442 781 είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνία →

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γκρεμίσματα - Καθαιρέσεις

Καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (διαμερίσματα, καταστήματα, βιομηχανικοί χώροι κ.λ.π.) με χρήση εξιδανικευμένων εργαλείων, γερανών κ.α.
Επικοινωνήστε μαζί μας →

Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος

Με σύγχρονο εξοπλισμό για απόλυτη ακρίβεια.
Επικοινωνήστε μαζί μας →

Ειδικές Κατεδαφίσεις

Κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου με προτεραιότητα στην ασφάλεια!
Επικοινωνήστε μαζί μας →

 

Πράσινη Κατεδάφιση

Ανακύκλωση προϊόντων κατεδάφισης και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους ως θραυστό υλικό.
Επικοινωνήστε μαζί μας →

Μεταφορά μπαζών - αποκομιδή

Υπηρεσία μεταφοράς μπαζών με δικά μας αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό.
Επικοινωνήστε μαζί μας →